乐竞·体育(中国)官网 - app下载
Author:乐竞·体育(中国)官网 - app下载  2022-05-04
广州迪赛尼钟表公司时尚运动表招代办署理

D-ZINER时尚运动表是一家从事18多年出产经验的厂家,今朝工场人数30人摆布, 重要出产各种型的潜水运动电子表 ,拥有开始进的试水装备,周详的检测仪器 。

今朝工场在印尼,马来西亚泰国 ,菲律宾,柬埔寨和哥伦比亚都有客户代办署理我 们D-ZINER的产物。

工场产物技俩新奇,质量包管,价格合理。

此前工场定位批发市场,现最先看重零售电商外贸市场 。

此刻推广本身的品牌 ,此刻处于招代办署理阶段,寻觅一些能配合成长的代办署理商。

玄月份后,工场搬迁至新的厂房 ,每个月推呈现货产物。

敬请列位客户代办署理期待 。

乐竞·体育(中国)官网 - app下载
【读音】:

D-ZINERshí shàng yùn dòng biǎo shì yī jiā cóng shì 18duō nián chū chǎn jīng yàn de chǎng jiā ,jīn cháo gōng chǎng rén shù 30rén bǎi bù , zhòng yào chū chǎn gè zhǒng xíng de qián shuǐ yùn dòng diàn zǐ biǎo ,yōng yǒu kāi shǐ jìn de shì shuǐ zhuāng bèi ,zhōu xiáng de jiǎn cè yí qì 。

jīn cháo gōng chǎng zài yìn ní ,mǎ lái xī yà tài guó ,fēi lǜ bīn ,jiǎn pǔ zhài hé gē lún bǐ yà dōu yǒu kè hù dài bàn shǔ lǐ wǒ men D-ZINERde chǎn wù 。

gōng chǎng chǎn wù jì liǎng xīn qí ,zhì liàng bāo guǎn ,jià gé hé lǐ 。

cǐ qián gōng chǎng dìng wèi pī fā shì chǎng ,xiàn zuì xiān kàn zhòng líng shòu diàn shāng wài mào shì chǎng 。

cǐ kè tuī guǎng běn shēn de pǐn pái ,cǐ kè chù yú zhāo dài bàn shǔ lǐ jiē duàn ,xún mì yī xiē néng pèi hé chéng zhǎng de dài bàn shǔ lǐ shāng 。

xuán yuè fèn hòu ,gōng chǎng bān qiān zhì xīn de chǎng fáng ,měi gè yuè tuī chéng xiàn huò chǎn wù 。

jìng qǐng liè wèi kè hù dài bàn shǔ lǐ qī dài 。

下一篇:宏碁IFA2016或者推新款智能腕表